YASAL UYARI

Siteyi gezen ya da siteden faydalanan bütün kullanıcılar aşağıdaki şartları/bilgileri kabul etmiş sayılacaktır:

Bu internet sitesi Eflatun Eğitim Danışmanlık Organizasyon Araştırma ve Ticaret Ltd. Şti.’ne ait olup, onun tarafından işletilmekte ve içerdiği malzemeler telif hakları kanunları, uluslararası sözleşmeler ve diğer fikri mülkiyet kanun ve sözleşmeleri tarafından korunmaktadır. Telif hakları ve diğer haklar ile korunmuş olan bu içeriklerin korunması, özellikle veri bankaları ve diğer kuruluşlara karşı da geçerlidir.

Sitede yer alan metaryaller ve lisansı Eflatun Eğitim Danışmanlık ‘a aittir. Eflatun Eğitim Danışmanlık’ın yazılı izni olmadan herhangi bir şekilde (ticari/kişisel) bu materyallerin (örneğin; metin, fotoğraf/resim, grafik, dosya, grafiksel çizim, düzenleme vs.) kullanılması, kaydedilmesi, değiştirilmesi, basılması, kopyalanması, çoğaltılması, başka bir yere aktarılması veya yüklenmesi, yayınlanması,dağıtılması yasaktır.

Kullanıcı konumundakiler, http://butunselliderlik.com/ web sayfasına erişim ya da kullanım ile, o andan itibaren web sitesinin genel koşullarıyla birlikte özel koşullarını ve önceden haber vermeksizin, web sitesinin belirli hizmetleri ile içeriğini tamamlama, düzenleme veya değiştirme yetkisine tek taraflı olarak sahip olduğunu kabul etmiş sayılır.

http://butunselliderlik.com/ sitesinde yayınlanmış bilgiler ya da bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden veya siteye ulaşılamamasından doğan veya doğacak zarar ve/veya kayıplardan dolayı hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. Sitede yer alan ürün bilgilerindeki yazım yanlışlığı, değişiklik, güncelleme hatalarından Eflatun Eğitim Danışmanlık’a hiçbir nam altında sorumluluk yüklenemez. Sitede bulunan bilgileri, yürürlükte bulunan mevzuat uyarınca “icap” olarak kabul edilemez. Bu web sitesi, Eflatun Eğitim Danışmanlık veya üçüncü kişilere ait fikri hakların kullanılmasına lisans verildiği anlamına gelmez.

http://butunselliderlik.com/ sitesine veya sitesinden bağlantı yapılarak ulaşılan herhangi bir web site bilgisine girilmesi veya bunların kullanımından doğabilecek doğrudan ya da dolaylı kayıp ve zararlardan Eflatun Eğitim Danışmanlık sorumlu tutulamaz. Bağlantılı web siteleri Eflatun Eğitim Danışmanlık’in kontrolü altında olmadığı gibi, Eflatun Eğitim Danışmanlık bağlantılı web sitelerinin içeriğinden ya da bu sitelerdeki bağlantılardan da sorumlu değildir. Bu sitenin kullanımından doğabilecek her türlü ihtilafın çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.